I Spotkanie / 8.12.2021r/

Pierwsze spotkanie synodalne w naszej parafii odbyło się 8 grudnia 2021 r. Było to spotkanie organizacyjne. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ogólnym celu synodu, jego organizacji, przebiegu spotkania, naszych wątpliwościach i nadziejach związanych z przeprowadzanym Synodem.


II Spotkanie / 26.01.2022r/

Wnioski po spotkaniu:

Temat spotkania: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

 • dla większości z obecnych osobami, które „podążają razem” w kościele są osoby mające wspólny cel (wspólnoty), obecne na Eucharystii i zaangażowane w życie parafii;
 • dla większości obecnych do Kościoła należą osoby, które można w kościele spotkać, osoby wierzące w Chrystusa;
 • osobami proszącymi nas o wspólną podróż są Chrystus i kapłani w parafii;
 • osoby pozostające na marginesie to osoby: ze sprzecznymi poglądami, wprowadzające niepokój, niechodzące do kościoła, młodzież;
 • trudno jest nam iść wspólną drogą z osobami, które są na innym poziomie duchowym, jednak nie zawsze powinniśmy szukać wspólnot gdzie jest nam miło. Różnorodność we wspólnocie przynosi owoce;
 • zauważyliśmy owoce, które płynął ze wspólnie podejmowanych działań w parafii;
 • parafia rozwinęła się w ciągu 10 lat istnienia, choć ostatnio widać pewną stagnację – może to wynikać z tego, że pomysły zostawiamy dla siebie zamiast się nimi otwarcie dzielić, rozmawiać o nich, rozeznać ewentualną realizację;
 • niektóre osoby chętnie by się zaangażowały, ale trudno im wyjść na zewnątrz – powinniśmy je zachęcić w myśl maksymy „słowa uczą a przykłady pociągają”.

Propozycje zmian:

 • cieszyć się drobiazgami;
 • nie skupiać się na dawaniu wielkich rzeczy, drobne wystarczą;
 • za mało widać osób zaangażowanych w kościele – „pokażmy się” - liturgia słowa, śpiew w zespole, czytanie przed Mszą Świętą o Eucharystii, może od czasu do czasu jakieś świadectwa, itp.;
 • propozycja katechezy o Eucharystii;
 • propozycja stworzenia grupy liturgicznej;

III Spotkanie /23.02.2022r/

Wnioski po spotkaniu:

Temat spotkania: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

Słuchanie jest pierwszym krokiem w naszym „podążaniu razem”, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.

 • osobami, które zaniedbujemy w naszym słuchaniu są: Jezus, papież i kapłani;
 • w naszej parafii wszyscy obecni (bez względu na płeć czy wiek), którzy wypowiadają się w sposób kulturalny, otwarty, z szacunkiem do drugiego człowieka są w kościele wysłuchiwani;
 • osoby konsekrowane (w naszej parafii są to wyłącznie mężczyźni) są zapraszane do wspólnot obecnych przy parafii, posługują na Mszy Św., są włączeni w działania parafii;
 • niektórzy poprzez własne wybory życiowe, styl życia, wykluczają się z życia kościoła. Mimo to należy się do nich zwracać z szacunkiem i wsparciem, licząc na ich nawrócenie;
 • tym co utrudnia nam słuchanie mogą być nasze przyzwyczajenia, uprzedzenia czy niechęć do rozmówcy a także brak szczerej rozmowy;
 • społeczny i kulturowy kontekst, w którym żyjemy wchodzi w nasze codzienne życie i staje się jego częścią. Żyjemy i posługujemy w społeczeństwie, więc nie możemy wypierać się jego zmian. Musimy tylko pamiętać i odważnie trwać przy zasadach, które są dla nas ważne i kierować się nimi;
 • różnice między ludźmi wynikają z indywidualnego postrzegania i respektowania zasad np.  maseczka w miejscach publicznych, wykonywanie gestów na Mszy Świętej zarezerwowanych dla kapłana, itp.

Propozycje zmian:

 • ćwiczyć się w pokorze (mając za wzór świętych) poprzez szacunek do wszystkich ludzi, nawet jeśli wyznają odmienny system wartości;
 • zachęcanie siebie i innych do stałej formacji – powrót do fundamentów, skupienie się na tym co najistotniejsze – Msza Święta, Komunia, Adoracja, Pokuta;

IV Spotkanie /30.03.2022r/

Wnioski po spotkaniu:

Temat spotkania: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w naszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?

Zabieranie głosu: wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i otwartością, tzn. łącząc wolność, prawdę i miłość.

 • Wszyscy obecni czują się zaproszeni do konstruktywnego mówienia o Kościele i w Kościele. Niektórzy zauważyli, że w odważnym wypowiadaniu się przeszkadza nam często zbyt mała pewność siebie;
 • wiele osób przebywających w kościele nie chce zabierać głosu, ponieważ uważają, że to sprawy Kościoła a nie ich, nie identyfikują się z nim -„Kościół to oni a nie my”. Znaczącą rolę może odgrywać tu również wstyd i przeświadczenie, że inni bardziej się do tego nadają;
 • W wypowiadaniu się przeszkadza również brak poczucia wiedzy i obawa przed nieobronieniem własnych argumentów.
 • Odpowiednio przygotowane osoby świeckie mogą być dopuszczone do nauczania w różnych formach katechezy;
 • świeccy liderzy mogą w większym stopniu angażować się w działanie grup parafialnych i stowarzyszeń kościelnych, jednak zawsze w partnerstwie z kapłanem i kadencyjnie/cyklicznie się zmieniając.

Propozycje zmian:

 • potrzeba nieustannego zgłębiania wiary;
Gość Niedzielny
Deon
Modlitwa w drodze

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM