2011

2011, 26 lutego - Dekret metropolity gdańskiego, arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia o ustanowieniu ks. Ryszarda Grosa proboszczem parafii Gdańsk Łostowice Południowe. Otrzymał on misję      utworzenia ośrodka duszpasterskiego i budowy świątyni parafialnej. W dekrecie przewidziano wezwanie przyszłej parafii - bł. Jana Pawła II.  

2011, 19 kwietnia - Metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił teren pod budowę przyszłego kościoła oraz krzyż, który stanął w międzyczasie na kościelnej działce przy ul. Jana Michonia 2.

2011, 23 kwietnia, Wielka Sobota - Święcenie pokarmów na placu kościelnym pod krzyżem było pierwszą czynnością duszpasterską na terenie nowej parafii

2011, 1 maja - Podczas uroczystej Mszy św. w Watykanie papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym.

2011, 7 czerwca - Metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź ustanowił parafię p.w. bł. Jana Pawła II, wydzielając jej terytorium z dwóch sąsiednich jednostek parafialnych: św. Judy Tadeusza w Łostowicach oraz św. Jacka Odrowąża w Straszynie. Objęła ona m.in. osiedla Cztery Pory Roku, Habenda, Krokusowe i Chabrowe w Gdańsku oraz Nowy Horyzont w Borkowie. Na przydzielonym terenie w 2011 roku zamieszkiwało 2118 osób.

2011, 6 lipca - Przystąpiono do budowy tymczasowej  kaplicy p.w. bł. Jana Pawła II.

2011, 11 grudnia - Metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź z udziałem duchowieństwa i wiernych dokonał poświęcenia tymczasowej kaplicy oraz ufundowanego przez zgromadzenie św. Brygidy z Oliwy dzwonu „Święta Brygida”. Metropolita ofiarował parafii relikwiarz z Kroplą Krwi jej Patrona, przekazany uprzednio przez metropolitę krakowskiego, ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

2011, 12 grudnia - Ustalił się zwyczaj odmawiania co poniedziałek litanii ku czci bł. Jana Pawła II.

2011, 24 grudnia - Pierwsza Pasterka w parafii.

2012

2012, 22 stycznia - Udzielono pierwszego chrztu w tymczasowej kaplicy.

2012, 7 marca - W wieży-sygnaturce kaplicy zawieszono dzwon „Święta Brygida”. Odtąd co pół godziny przed każdą Mszą wzywa wiernych na modlitwę.

2012, 30 kwietnia - Oddano do użytku mieszkanie w plebanii przylegającej do budynku kaplicy (do tego momentu ks. proboszcz korzystał z gościnności parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Gdańsku-Łostowicach)

2012, 7 czerwca, Boże Ciało - Ulicami parafii przeszła pierwsza parafialna procesja na Boże Ciało. Najświętszy Sakrament przeprowadzono ulicami Wielkopolską, Ofiar Grudnia, Tenisową, Szermierczą, Olimpijską i z powrotem Ofiar Grudnia. Dwukrotnie korzystano z ołtarza przy krzyżu przed kaplicą.

2012, lipiec - Uruchomiono biuro parafialne.

2012, 9 września - Działalność zainaugurowała parafialna schola dziecięca.

2012, 21 października - Odbył się pierwszy odpust parafialny. Sumę odpustową celebrował ks. kanonik Tadeusz Ławicki.

2013

2013, kwiecień-maj - Konsultacje społeczne w sprawie budowy kościoła, przeprowadzone przez władze miasta w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 przy ul.Wielkopolskiej 20

2013, 9 kwietnia - Arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź udzielił po raz pierwszy w dziejach parafii sakramentu bierzmowania

2013, 30 maja - Procesja z okazji uroczystości Bożego Ciała przeszła tym razem ulicami Wielkopolską, Ofiar Grudnia, Tenisową, Szermierczą, Olimpijską, Łuczniczą i ponownie – Wielkopolską. Ołtarze zbudowano tym razem przy ulicach Ofiar Grudnia, Szermierczej, Olimpijskiej i przy kaplicy, pod krzyżem.

2013, 1 lipca - W parafii rozpoczął posługę pierwszy w jej dziejach wikariusz, ks. Michał Zegarski, świeżo wyświęcony absolwent Seminarium Duchownego w Oliwie.

2013, 1 września - W porządku niedzielnym obok Mszy o godzinach 9.30, 11.00, 16.00 pojawiła się Msza Św. o godzinie 19.00.

2013, 5 października - Zainaugurowała działalność pierwsza mieszana, damsko-męska Róża Żywego Różańca.

2013, listopad - Ukonstytuowały się w parafii Rady: Parafialna i Ekonomiczna. 

2014

2014, 27 kwietnia - W Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież Benedykt XVI dokonał w Watykanie kanonizacji Jana Pawła II. Odtąd wezwanie parafii brzmi:  św. Jana Pawła II.

2014, 12 maja - Biskup sufragan gdański Wiesław Szlachetka dokonał pierwszej wizytacji kanonicznej parafii.

2014, 29 czerwca - W niedzielę o godzinie 13-ej metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź koncelebrował transmitowaną w telewizji POLONIA archidiecezjalną Mszę św. dziękczynną – w podziękowaniu za kanonizację św. Jana Pawła II

2014, październik - Powstał parafialny zespół muzyczny, a zarazem wspólnota religijna o nazwie (od 2015 roku) „Eleusa” (w nazwie – po grecku - jeden z atrybutów Maryi, Matki Bożej – Czułej).

2015

2015, 7 listopada - Z inicjatywy wspólnoty „Eleusa” zamontowano na terenie kościelnym przed kaplicą tablicę ewangelizacyjną, umożliwiającą przechodniom prezentowanie treści religijnych.

2015, 23 grudnia - Wydano pozwolenie na budowę kościoła p.w. św. Jana Pawła II.

2016

2016, 14 marca - Początek budowy kościoła, przygotowanie placu pod inwestycję.

2016, 17 marca - Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź w obecności duchowieństwa, wiernych i mediów dokonał uroczystego wbicia pierwszej łopaty, tym samym inicjując wznoszenie bryły kościoła według projektu mgr inż. arch. Piotra Pytasza z Białegostoku. Kościołowi nadany zostanie kształt ryby z falującym dachem, z kopułą wspartą na filarach nad prezbiterium. Wysokość nawy głównej ma wynieść 14m, a kopuły – 28m. Docelowo kościół będzie miał powierzchnię 796m2 (powierzchnia użytkowa 1139m2, kubatura wnętrza 8.600m3; w sąsiedztwie kościoła ma również stanąć z czasem wolnostojąca ażurowa dzwonnica o wysokości 48m).

2016, 18 marca - Pierwsza w dziejach parafii Droga Krzyżowa ulicami tworzących ją osiedli.

2016, maj - Parafia wzbogaciła się o organy elektryczne YAMAHA.

2016, 26 czerwca - Pracę w parafii zakończył wikariusz ks. Michał Zegarski. W jego miejsce skierowano do posługi duszpasterskiej nowego wikariusza, ks. Bartłomieja Wittbrodta.

2016, 19 września - Budowa kościoła osiągnęła stan „zerowy” – wykonano fundamenty, pomieszczenia piwniczne wraz z stropami, wylano betonem nawę główną i boczne.

2016, październik - W parafii powstała nowa Wspólnota – Uwielbienia „Magnificat”. Oprócz tego zainicjowano Wspólnotę Kościoła Domowego.

2016, październik - Pod koniec października regularne wspieranie pracy duszpasterskiej w parafii rozpoczął emerytowany kapłan diecezji pelplińskiej, ks. kanonik Jerzy Zygmuntowski.

2016, grudzień - Na terenie parafii zamieszkiwało 5380 osób.

2017

2017, czerwiec - Szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. w parafii został pan Ireneusz Sprawka.

2017, 3 września - W porządku niedzielnym zaprowadzono piątą Mszę św. – o godzinie 12.30. Podczas tej parafialnej Sumy udziela się zwyczajowo sakramentu Chrztu Świętego.

2017, 22 września - Rozpoczęto trzeci etap prac budowlanych, wznoszenie ścian naw bocznych kościoła.

2018

2018, sierpień - Wykonano front kościoła, wejście, kruchtę, chór, ściany naw bocznych pod dach. Zalano wieńce na ścianach bocznych świątyni.

2018, listopad - Dokończono budowę części chórowej i kruchty oraz nawy głównej.

2018, 1-2 grudnia - Wizytacji kanonicznej dokonał w imieniu metropolity gdańskiego abpa Sławoja Leszka Głódzia ks. infułat Stanisław Zięba.

2018, grudzień - Na terenie parafii mieszka już 6.690 osób, z czego około 5.300 deklaruje się jako katolicy.

2019

2019, 30 czerwca - Trzyletnią posługę wikariuszowską zakończył w parafii ks. Bartłomiej Wittbrodt. W jego miejsce przybył ks. Dariusz Skrzypkowski.

2019, 21-22 lipca - Wykonano betonowy wieniec pod kopułę nad prezbiterium.

2019, 13 października - Po raz pierwszy z okazji odpustu parafialnego zorganizowano festyn przygotowany przez działające w parafii wspólnoty. Podczas festynu kwestowano na budowę świątyni oraz na Papieskie Dzieło Tysiąclecia.

2019, 8 grudnia - W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zainaugurowano w parafii peregrynację Ikony Matki Bożej Królowej Polski. Ikona co niedziela przekazywana była innej rodzinie, a akcja potrwała do września 2020 roku.

2020

2020, 15 marca - Z powodu pandemii COVID 19 drastycznie ograniczono liczbę wiernych w kaplicy podczas nabożeństw, utrzymano jednak porządek Mszy niedzielnych i w dni powszednie, zamknięto jedynie do odwołania biuro parafialne. Odwołano również rekolekcje wielkopostne.

2020, 4 maja - Na fasadzie kaplicy dla uczczenia stulecia narodzin Patrona parafii zawisł baner z wizerunkiem św. Jana Pawła II, skomponowany z fotografii parafian i scen z życia parafii.

2020, 9 maja - Zakończono montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego, w tym odeskowanie i pokrycie poszycia warstwą papy.

2020, 11 maja - Dekret metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, regulujący z dniem 1 czerwca granice pomiędzy parafią p.w. św. Jana Pawła II i św. Jacka w Straszynie. Korekty dotyczyły ulic na terenie Borkowa.

2020, 30 maja - Zniesienie limitów wiernych podczas nabożeństw. Zachowano jednak obostrzenia sanitarne, w tym – noszenie maseczek.

2020, 11 czerwca - Procesja w uroczystość Bożego Ciała odbyła się na terenie kościelnym, wokół kaplicy. Tu także zbudowano cztery ołtarze.

2020, październik - Zakończono montaż okien w kościele.

2020, 11 października - W rygorze pandemii, tuż przed jej drugą falą, zorganizowano doroczny odpust i festyn parafialny. Parafianie mieli po raz pierwszy okazję zobaczyć wnętrze budowanej wspólnym wysiłkiem świątyni.

2020, 25 października - Pan Sławomir Maj został ustanowiony przez administratora Archidiecezji Gdańskiej, ks. biskupa Jacka Jezierskiego szafarzem nadzwyczajnym Komunii św. w parafii.

2020, 29 listopada - Ze względu na pandemię ogłoszono rezygnację z dorocznej wizyty duszpasterskiej – kolędy.

2021

2021, luty - Wykonano ocieplenie dachu oraz montaż instalacji elektrycznej w kościele.

2021, 8 maja - Nabożeństwa przeniesiono do pozostającego w budowie nowego kościoła. Ułatwiło to sprawowanie liturgii w okresie kończącej się, trzeciej fali pandemii.

2021, 23-30 maja - W dziesiątą rocznicę utworzenia parafii odbyły się Misje Święte, przeprowadzone przez kapucyna z gdańskiego klasztoru tego zakonu, ojca Zdzisława Dumę.

2021, 28 maja - Krzyż na placu kościelnym przed kaplicą stał się – po poświęceniu specjalnej tablicy – krzyżem misyjnym – na pamiątkę przeprowadzonych Misji Świętych.

2021, 3 czerwca - Procesja Bożego Ciała wróciła na swoją normalną trasę, ulicami parafii.

2021, 19 czerwca - Krzyż misyjny przeniesiono w nowe miejsce, przed pozostającym w budowie nowym kościołem. Teren wokół niego uporządkowano i przyozdobiono, a sam krzyż – poddano renowacji.

2021, wrzesień - Rozpoczęto ocieplanie ścian kościoła.

2021, grudzień - W Adwencie zaprowadzono na stałe zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą w dni powszednie, w poniedziałki i środy.

2021, 8 grudnia - Zapoczątkowano parafialne spotkania synodalne.

2021, 27 grudnia - Początek wizyty duszpasterskiej kolędy w nowej formie – na zaproszenie parafian.

2022

2022, 9 marca - Uruchomiono w parafii punkt darmowych porad prawnych.

2022, 20-24 marca - Renowację ubiegłorocznych Misji Świętych przeprowadził tak jak poprzednio ojciec Zdzisław Duma z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

2022, marzec - Tynkowanie i malowanie ścian prezbiterium.

2022, 20 maja - Zakończono montaż ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych, a także stacji Drogi Krzyżowej. Autorem ołtarzy oraz wszystkich dodatkowych elementów wystroju wnętrza (w tym mensy ołtarzowej, ambonki, kropielnic w kruchcie) jest wybitny włoski artysta malarz i rzeźbiarz Pasquale Galbusera (ur. 1943), przedstawiciel tzw. sakralnego i antropologicznego scjentyzmu w sztuce. Pan Galbusera nie tylko wykonał, ale i ufundował również transport i instalację dzieła w kościele, a w piątek 20 maja osobiście nadzorował zakończenie prac.

2022, 30 maja - W ołtarzu bocznym przy wejściu do zakrystii zamontowano obraz-ikonę Matki Bożej Nieustającej pomocy autorstwa naszej parafianki, pani Anny Zamojskiej.

2022, 15 lipca - Zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą św. w dniu powszednie objął także piątki.

2022, 5 sierpnia - W drugim z ołtarzy bocznych zamontowano portret św. Jana Pawła II, również autorstwa pani Anny Zamojskiej.

2022, 3 września - W kościele uruchomiono ekran z tekstami pieśni oraz modlitw liturgicznych.

Gość Niedzielny
Deon
Modlitwa w drodze

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM