Msze Św.

w niedziele i święta:
9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 19:00

w dni powszednie:
9:15 - wtorek i czwartek
17:00 - poniedziałek, środa, piątek i sobota


Nabożeństwa:

Litania do Św.Jana Pawła II
- poniedziałek, po Mszy Św.

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
- środa, po Mszy Św.


Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
20 min przed każdą Mszą Św.

Chrzest Św.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

 1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka (odpis aktu urodzenia).
 2. W kancelarii zostaje spisany formularz zgłoszenia dziecka do chrztu z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego).
 3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę chrzestną i ojca chrzestnego.
 4. W kancelarii parafialnej trzeba będzie podać następujące dane:
  – dziecka: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
  – rodziców: imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania, data i miejsce ślubu kościelnego
  – rodziców chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek oraz adres zamieszkania.
 5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka.
 6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)
 7. Osoby, które chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele, a pochodzą z innej parafii, winny najpierw uzyskać stosowne pozwolenie od swojego księdza proboszcza.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym? 

Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

– ukończyła 16 rok życia,
– jest katolikiem i otrzymała sakrament bierzmowania,
– dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),
– nie żyje w związku niesakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie).

Jakie są zadania rodzica chrzestnego?

Ma on (…) dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki (KPK, Kan. 872).

Rodzice chrzestni przyjmują na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.

Co należy przygotować do chrztu?

– białą szatę – podczas chrztu matka chrzestna zakłada ją dziecku,
– świecę – podczas chrztu ojciec chrzestny odpala ją od paschału.

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.
 • Co najmniej na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz pobrania formularzy na nauki przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne.
 • Dokumenty:
 1. Dowód osobisty
 2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
 3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest odnotowany w metryce chrztu)
 4. Świadectwo katechezy z ostatniej klasy
 5. Świadectwo odbycia nauk dla narzeczonych
 6. Jeśli jest to ślub konkordatowy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto zawiązek cywilny.
 • Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć pierwszą spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa. Przed samym ślubem należy odbyć następną – drugą spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.
 • Zapowiedzi: Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.
 • Świadek ślubu: Do spisania aktu ślubu potrzebna są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź.

Namaszczenie chorych

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Pogrzeb

 • Przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, prosimy o kontakt z parafią w celu uzgodnienia godziny pogrzebu.
 • Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem dokonania stosownych adnotacji w parafialnej księdze zmarłych, dokładnego ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej, udziału kapłana w ceremonii na cmentarzu.
 • W przypadku zmarłych spoza parafii konieczne jest zezwolenie na pogrzeb od proboszcza parafii, na terenie której osoba zmarła mieszkała.
Gość Niedzielny
Deon
Modlitwa w drodze

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM